Assemblages

Voor meer afbeeldingen: klik eerst op Photo gallery, workshop C

Combine paintings.
 
In samenwerking met de studenten van de ROC en het NJCM ( Nederlandse Juristen Comité Mensenrechten ) i.v.m. het mensenrechtenonderzoek hebben we via Combine Paintings het onderzoek van iIlustraties voorzien. Als inspiratiebron de Combine Paintings ( 3D schilderijen ) van de Pop - Art kunstenaar Rauschenberg.
 
Iedere student kreeg een doos die moest worden versierd, gevuld met allerlei afvalmaterialen en daarmee van inhoud ( geinspireerd door een mensenrecht zoals bijvoorbeeld 'recht op vrijheid ) moest worden voorzien.
 
Verbod op foltering, vrijheid van meningsuiting, verbod op slavernij, recht op huwen, zijn een aantal voorbeelden die geillustreerd zijn geworden.
Er is een uitgave gemaakt door Stichting  NJCM Boekerij 'inspiratie voor mensenrechteneducatie ) en een DVD gemaakt.